"Hvordan sikrer helseministeren at virksomheter som har mistet sin godkjenning innen ordningen fritt behandlingsvalg, ikke bare kan starte opp igjen under et nytt navn?", ville stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, vite.

Han er ruspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og har fulgt situasjonen ved Englegård tett. For knappe to uker sider sendte han nok en gang spørsmål til Bente Høie angående situasjonen på Englegård behandlingssenter.

- Det kan være mange årsaker

Svaret fra helseminister Bent Høie kom denne uken, men det er imidlertid nærmest klipp og lim fra Helfos egne hjemmesider:

- En virksomhet som mister godkjenningen sin, kan søke Helfo om ny godkjenning. Virksomheten kan velge å søke godkjenning under samme navn eller i nytt navn. Det kan være mange ulike årsaker til at en virksomhet endrer navn. Dersom vilkårene for godkjenning er oppfylt, skal Helfo godkjenne virksomhetens søknad, skriver helseministeren i sitt svar til Mørland.

Høie skriver videre at ansvaret for å yte forsvarlige tjenester ligger hos tjenesteyteren.

– Det vil si den godkjente virksomheten, skriver han.

- Bør han en grundig prosess

Mørland er ikke videre imponert over svaret fra helseministeren.

- Jeg synes helseministeren tar lett på det, når han sier at en virksomhet som mister godkjenningen sin, bare kan søke ny godkjenning, sier han og poengterer at det bør foreligge en grundig prosess for at en virksomhet som ikke har drevet forsvarlig, kan få godkjent ny søknad hos Helfo.

- En ting er hvordan en søknad ser ut på papiret, men når Statsforvalteren og Helfo har avdekket at ikke dette stemmer i praksis, bør man ha en grundig prosess før en ny søknad kan godkjennes.

- Alternativet er at man fortsatt risikerer at pasientene ikke får god nok behandling og oppfølging, sier han til Tvedestrandsposten.

Forsvarlig oppfølging fra Helfo?

Høie er også av den oppfatning av at Helfo veileder og følger opp virksomheter som er godkjente leverandører av spesialhelsetjenester:

- Veiledningen skjer blant annet gjennom oppfølgingsmøter som Helfo har med godkjente virksomheter. Referat fra disse oppfølgingsmøtene ligger tilgjengelig på Helfo sine hjemmesider, skriver helseministeren i svaret sitt.

Tvedestrandsposten har sendt en rekke oppfølgingsspørsmål til Bent Høie i forbindelse med denne utredningen, blant annet har vi sendt ham denne artikkel: Helfo hevder de følger Englegård behandlingssenter tett, men har bare vært på besøk én gang, og spurt om helseministeren mener at dette er forsvarlig oppfølging.

Vi har foreløpig ikke fått svar på vår henvendelse.