Helge Hallingby klager: Mener vedtaket er ulovlig, og at han ble villedet av kommunens øverste ledelse

Helge Hallingby klager på kommunestyrets krav om at han må bosette seg i kommunen for å få lov til å kjøpe skogeiendommen Nordheia.