- Har sendt ut brev til alle sponsorene våre om at vi ikke vil ha penger

Styret i Kystkulturuka har omtanke for bedriftene som støtter dem.