Har møtt på dårlige grunnforhold: Veien stengt på ubestemt tid

Entreprenøren som har oppdraget med å utbedre fylkesveien mellom Laget og Gjeving, møtte i går på dårlige grunnforhold. I frykt for at veien skal skli ut, ble geolog tilkalt, og veien stengt.