Har kjempet for odelsretten til et skogstykke - nå har hun fått svar fra «høyeste hold»

Lena Ormshammer Moheim har ikke fått medhold av verken Vegårshei kommune, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet. Men nå har Landbruksdepartementet uttalt seg om den spesielle odelsløsningssaken på Vegårshei.