Har fått 140 søkere til 16 stillinger

Mange, veldig mange, har lyst til å jobbe på den nye Shell-stasjonen som nå bygges på Grenstøl.