Hannah (20) anker ikke saken mot staten

På dagen da ankefristen går ut forteller Hannah Lunden at hun ikke ønsker å ta saken videre i rettssystemet.