– Mobbeombudet skal bidra til at alle barn har et godt psykososialt miljø på ungdomskoler, barneskoler og i barnehager i Aust-Agder. Ombudet skal være en nøytral part i enkeltsaker og tilgjengelig for veiledning for elever, foresatte, skoler og kommuner, sier fylkesrådmann John G. Bergh.

Erik Songe-Møller kommer fra en stilling som kontaktlærer ved Roligheden skole på Tromøya i Arendal. Han har ni års erfaring som kontaktlærer ved skoler i og utenfor Aust-Agder.

– Erik  har med sin erfaring god førstehåndserfaring i ulike problemstillinger som kan oppstå i skolen. Vi ser frem til å få Erik på plass og til samarbeidet han vil ha med elev- og lærlingombud Nora Løddesøl, som også har rollen som mobbeombud for de videregående skolene i Aust-Agder, sier Bergh.

– Jeg gleder meg til å starte i jobben som mobbeombud. Å jobbe for et trygt og inkluderende miljø for barna er vårt viktigste samfunnsoppdrag, sier Songe-Møller.

Som mobbeombud skal Erik Songe-Møller i hovedsak ha sitt virke mot barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i fylket. Mobbeombudets hovedformål er å sikre at alle elever får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø. Han skal bidra med forebyggende arbeid, drive arbeid på systemnivå og bistå i enkeltsaker.

Nøytral part

– Mobbeombudet er ansatt i fylkeskommunen for å ha et mest mulig uavhengig forhold til skole- og barnehageeiere, og dermed være en nøytral part i enkeltsaker. Barn, elever og foreldre kan ta kontakt for bistand, og skoler og kommuner kan ta kontakt for veiledning, sier Bergh.

Som mobbeombud vil Erik Songe-Møller ha taushetsplikt, og man kan uforpliktende ta kontakt om man trenger å prate med noen eller vil ha råd om hvordan man skal gå frem i mobbesaker.

I tillegg til arbeidet mot barnehager og grunnskolen, vil mobbeombudet være en støtte for elev- og lærlingeombudet, som jobber mot videregående skoler.

Ordningen med fylkesvise mobbeombud er et nasjonalt initiativ, vedtatt i Stortinget 22. mai 2017.