Havnesjefen: - Det trengs en oppklaring

Tvedestrand kommune skal i nærmeste fremtid ha et møte med Tvedestrand Vekst for å avklare ansvarsforhold knyttet til drift og vedlikehold på Hagefjordbrygga.

Artikkeltags