Forlatt skøyte skaper hodebry for kommunen

Kommunen vet i øyeblikket ikke hvem som eier den rundt 60 fots store skøyta som har ligget fortøyd ved Hagefjordbrygga siden begynnelsen av juni. Forrige uke holdt den på å synke, og måtte tømmes for flere tusen liter oljeholdig vann.