Gudstjenesten på Askerøya er avlyst

Planen var klar for en markering ved minnestøtta.