Guds Menighet Vegårshei betaler for konsulentbistand for å få veiledning internt

Pastor Knut Sunde dro fram Knutby-saken i sin preken, og fortalte at Guds menighet leier inn ekstern bistand for å «kikke dem i kortene».