Grunnforhold fører til at en del av jobben kanskje må utsettes til vinteren

To mann er på jobben, men tidsperspektivet er ikke satt. - Vi jobber til vi blir ferdige, sier Jan Tore Sines.