Mona Grudt får med seg Kjell Lunde og Tvedestrands organist i musikalsk opptreden

Lokale musikalske krefter skal akkompagnere den tidligere missedronningen.