Skal bygge Grenlandsbrua og veien samtidig

SKIEN: E18 mellom Langangen og Rugtvedt skal bygges ut som en pakke, inkludert ny Grenlandsbru. Nye Veier prøvde tidligere i år med en egen kontrakt for Grenlandsbrua. Men uten å være fornøyd med anbudene de fikk.