Grangaards strandsone-tomter klare

Av

Ole Grangaard eier tomten hvor Eng pensjonat på Gjeving lå i sin tid. Eiendommen er regulert til 20 enheter inkludert ni leiligeter.