Vil politikerne tillate 20 nye boliger og fritidsboliger i Lyngør?

Det ubebygde arealet i Lyngør har i dag status som friluftsområde, og politikerne må tillate en omregulering til bolig/fritidsbolig for at utbyggingsplanene skal la seg realisere.

Det ubebygde arealet i Lyngør har i dag status som friluftsområde, og politikerne må tillate en omregulering til bolig/fritidsbolig for at utbyggingsplanene skal la seg realisere.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Lyngør kan stå foran en av de største utbyggingene på mange år. Britene som i 2013 sikret seg nærmere 100 mål i øysamfunnet, ønsker å utnytte eiendommen til boliger og fritidsboliger. De ser for seg 20 nye hus.

DEL

To år etter kjøpet, har brødrene Ian og Hugh Laing  delt Lyngøreiendommen i to: Den ubebygde delen på over 80 mål er skilt ut, og eies nå av det nyetablerte selskapet Najaden Holding AS, hvor britene eier 90 prosent, mens Jan-Erik Næss  eier resten.

Private feriehus

Den bebygde delen, som blant annet omfatter «Doktorhuset» og en låve som nå bygges om til fullverdig bolig, eies av britene privat.

- Dette blir brødrenes private feriehus, men det vil også foregå en del samlinger og møter der, sier Næss.

Sees i sammenheng

Najaden Holding AS har også kjøpt Lyngør båtbyggeri på Gjeving for seks millioner kroner. Nå står både Gjeving- og Lyngør-eiendommen foran en omfattende utvikling.

I Lyngør er planen opptil 20 nye hus, og da er det snakk om både boliger og fritidsboliger.

- Vi er selvsagt glade hvis noen vil bosette seg i øysamfunnet, men er også nødt til å åpne for ferieboliger, sier Næss.

Han understreker at det legges opp til en skånsom utnyttelsesgrad.

- Dette skal dessuten bli boliger til en overkommelig pris.

Parkeringshus

Lyngør-boligene vil få båt- og bilplass på Gjeving.  Næss forteller at planene går ut på å rive to av bygningene som utgjør Lyngør båtbyggeri, og bygge et parkeringshus over to plan. Her vil det bli plass til ca. 80 biler.

- Parkeringshuset vil bli lavere enn dagens bygg, og ligge godt skjult, slik at hele eiendommen åpnes opp, forklarer Næss.

I tillegg skal det bygges en ny  og større kai, slik at dagens båtplasskapasitet vil bli doblet.

Museum og kafè

Selve verkstedbygget nærmest veien vil enten bli revet og gjenoppført i samme stil, eller restaurert. Bygget har en grunnflate på 350 kvadratmeter, med to fulle etasjer, pluss et loft på 125 kvadrat.

- Her ser vi for oss flere ulike bruksmuligheter. Vi er interessert i å få til et kulturtilbud, muligens et lite museum, og en enkel kafè, sier Næss.

Han forteller at det har vært diskutert om Lingaards skuteminne kan få en permanent plassering i bygget.

Et serviceanlegg med blant annet toaletter er også inkludert i planene.

I tillegg ønsker Najaden Holding å innrede et kontor med overnattingsmulighet til eget bruk i topp-etasjen.

Politisk behandling

Utviklingsplanene for Lyngør og Gjeving vil nå bli gjenstand for politisk behandling.

Det er snakk om store investeringer, og Jan-Erik Næss understreker at planene henger sammen.

- En tillatelse til å utvikle området i Lyngør til boligformål er nødvendig for å kunne rettferdiggjøre  investeringen på Gjeving, sier han.

Nødvendig med omregulering

For å kunne realisere planene om et tyvetalls nye hus i Lyngør, må eiendomsutviklerne få tillatelse til å omregulere området til bolig/fritidsbolig. I dag har det 80 mål store arealet status om friluftsområde.

- Her står politikerne overfor en typisk problemstilling knyttet til bygging i strandsonen. For å kunne tillate boliger/fritidsboliger, må fordelene ved en utbygging være betydelig større enn ulempene, sier Svein Olav Dale, som er enhetsleder for plan, miljø og eiendom i Tvedestrand kommune.

Sikre allmennheten

Han påpeker at sentrale elementer i en sak der et større område vil bli privatisert med boliger, vil være å sikre tilgangen for allmennheten.

- Blant annet kan et av kravene være at allmennheten sikres en bedre tilkomst til øya med en brygge. I tillegg vil det være naturlig at den nærmeste strandlinjen skal forbli åpen, slik at det blir mulig å gå langs vannet, sier enhetslederen.

Han forteller at planene for Gjeving og Lyngør vil bli luftet for politikerne i juni.

Da ønsker Najaden Holding AS noen signaler før de går videre med en reguleringsplan.

Artikkeltags