Innspurt for Genistreken - sjekk når du kan kjøre her

I løpet av neste uke skal den nye fylkesveien mellom Grenstøl og Slotta åpnes for biltrafikk. Hele veiarbeidet i dette området skal være ferdig 15. november.