Kjøpte en av gårdene etter Maj Svalastog: Nå har han planene klare

I sommer kjøpte Aslak Askland (45) fra Gjøvdal i Åmli den ene gården i boet etter Maj Svalastog på Vegårshei. Nå har han søkt Vegårshei Kommune om utsettelse på bo- og driveplikten i fem år.