- Tilfeldige, unødvendige og planløse inngrep

Tvedestrand kommune har mottatt klage på terrenginngrep på Waaland og Hegland gårder.