Har sprengt og gravd ulovlig i 16 år - fått frist til 16. august for ny plan

Gunnar Oddne Waagestad har engasjert Stærk & Co til å lage en plan for fremdriften på Waaland gård, hvor han har utført store terrenginngrep uten å søke. Fristen for å levere planen er 16. august. - Deretter blir det opp til politikerne å bestemme hva som skal skje på Waaland gård, sier enhetsleder Svein O. Dale.