Gammelt verneutstyr får nytt liv: Fikk inn briller i rakettfart

Mangelen på smittvernutstyr er stor mange steder, og på Strannasenteret i Tvedestrand har man gått bredt ut og bedt om hjelp til å skaffe nok utstyr.