Ga 6,9 mill kr for hus som har stått ubebodd siden 1948 - slipper ikke unna boplikten

Få måneder etter at Leif Kahrs Jæger kjøpte en eiendom på Borøy med boplikt, søkte han om fritak fra boplikten. - Han burde visst bedre, mente Olaf Trysnes (Ap) da søknaden ble behandlet i kommunestyret i dag.