Fylkesmannen avdekket lovbrudd på Englegård Behandlingsenter

Fylkesmannen avdekket lovbrudd på Englegård Behanglingsenter under et tilsyn som ble gjennomført tidligere i år.