Fylkesmannen vil ha nytt naturreservat i Tvedestrand og utvidelse av reservat i Åmli

Fylkesmannen har varslet oppstart av verneplanprosess for to skogområder i Tvedestrand og Åmli.