Fylkeslegen vil ikke stenge Englegård behandlingssenter: — Ingen overhengende fare for liv og helse

Fylkeslege ved statsforvalteren i Agder, Anne-Sofie Syvertsen, har tidligere betegnet lovbruddene hos Englegård behandlingssenter som «alvorlige», men å stenge institusjonen er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt.