Fylkeslegen burde være glad for at det finnes ansvarsfulle kommuneoverleger

Av