Ingen kjenner Furøya bedre enn Asbjørn Aanonsen (69): I august er det slutt, etter 25 år

Furøya er Asbjørn Aanonsens (69) øy. Det er også hele Tvedestrands øy, og Asbjørn er veldig takknemlig for å få ha fått lov til å jobbe med et sted som så mange bryr seg om.