Fritidsbåt helt utbrent: Dykkere har søkt etter folk i sjøen

Alle nødetater har rykket ut til båtbrannen i Persholla ved Snarsund på Borøya tirsdag formiddag. Nå søkes det med dykkere i sjøen i området.