Frem og tilbake: Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved Politidirektoratets handlemåte i denne saken