Formannskapet ble presentert for galopperende NAV-tall

Enhetene i Tvedestrand anslår et samlet merforbruk på 7,6 millioner kroner i 2019. Økte sosialhjelpsutgifter står for nesten halvparten av dette.