-Folk må rett og slett tenke seg om

Av

Man møter på mange utfordringer når man driver et sted med skjenkebevilgning i disse dager. Politimann Morten Tobiassen og kommuneoverlege Hans Tomter har troen på både lokalbefolkningen og tilreisende, men ber folk huske på at smittevernseglene fortsatt gjelder.