Følger eksempelet fra nabokommunen

På Vegårshei rigges det nå til gudstjeneste 1. påskedag. I likhet med Åmli satser menigheten på å avholde gudstjenesten utendørs, i amerikansk drive-in stil.