Risørs ordfører Per Kristian Lunden, som er leder av styret for det interkommunale samarbeidet, sier det på dagens møte blant annet vil bli gitt felles informasjon om bompengefinansieringen av veistrekningen, videre planarbeid og målformuleringene for prosjektene.

- Vi har invitert formannskapene og representanter for tekniske utvalg i kommunene sammen med rådmenn og planleggere. Kommunene får anledning til å stille spørsmål og kommentere. Det er nyttig at dette skjer i felles møte de de åtte samarbeidskommunene hører hverandres kommentarer og spørsmål, sier Lunden.

De åtte samarbeidskommunene har allerede vedtatt en kommunedelplan. Neste etappe er å vedta underlag til en bompengeproposisjon for veistrekningen. Den skal Stortinget behandle før sommeren. Det forutsetter også et vedtak om garantiansvar fra de berørte fylkeskommunene.

Samtidig går kommunene inn i et mer detaljert arbeid med reguleringsplaner som krever koordinering rundt felles mål.

Klikk deg inn her for å se direkte: