Her er marinaen på Gjeving havnet på en «øy» i sjøen

På Agder Marina på Gjeving stod sjøvannet langt innover brygger og land i kveld.