Flertallet mener det er riktig at kjøper slipper boplikt her

Flertallet av politikerne i teknikk, plan og naturkomiteen mener søkers nære tilknytning til Borøy-eiendommen tilsier at han før få fritak fra boplikten.