Flauberg – utelatte fakta er stadig fakta, og halve sannheter blir aldri hele sannheten

Av