Fylkesmannen: - Denne saken skal prioriteres

Naboer har klaget, og tre politikere mener vedtaket er ulovlig. Nå går Fjordsenterets utbyggingplaner til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.