- Dette er siste gang jeg er behjelpelig med noe som helst

27. september fikk John Are Nor en mail fra Alf Ring Kleiven, forsker ved Havforskningsinstituttet Flødevigen som startet slik: «Kjære hummerfisker».