Rådmannen anbefaler at fiskeforbudet forlenges i 10 år

Artikkelen er over 3 år gammel

7. februar avgjør kommunestyret om fiskerestriksjonene som ble innført i Tvedestrand for fem år siden skal fortsette, oppheves eller endres. Saken presenteres for politikerne i plankomitéen neste tirsdag.