Mens byråkratiet kverner dør ålen

Werner Grov er lei av å plukke partert og rødlista ål i Storelva. - Nå må noe gjøres, mener han.