Fire av fem hus brukes som fritidsboliger - når de nå skal selges inntrer boplikten for alle

Det er nå flere gode muligheter for huskjøp for de som vil bosette seg i Lyngør. Til sammen fem hus ligger ute for salg, med priser fra 2,8 millioner til 8,5 millioner.