Tar ansvar for nytt Fiane-kryss og ny sykkelvei

Samferdselssjef Ola OIsbu mener fylkeskommunen kan overta ansvaret med å lage et nytt veikryss i Fianesvingen, og bygge en gang/sykkelvei fra Fiane til Nygård, men Nye Veier må betale de millionene dette koster.