Feil om Tvedestrand Vekst

Av

Viser til avisartikkel der Yngve Monrad (FrP) og Hans Tomter (KrF) uttrykker skepsis til Tvedestrand Vekst sin virkskomet.