Kjemper fortsatt for lavere fartsgrense

Fartsgrensen bør senkes fra 60 km/t til 50 km/t fra Myra og nordover på Molandsveien, mener mange i lokalbefolkningen.