Fant våpenskap i skogen, med noe helt annet enn våpen i

Funnet blir behandlet som hittegods.