Statsadvokaten mener bevisene er for svake - henlegger saken mot risørmann som var siktet for vold mot flere kvinner

Statsadvokaten i Agder har henlagt den alvorligste delen av siktelsen mot en forretningsmann fra Risør som ble pågrepet i sitt hjem i oktober 2018, siktet for vold i nære relasjoner.