Etter to år har Svein sagt opp denne jobben

Svein Schøgren har sagt opp stillingen som prostidiakon i Tvedestrand og de fire andre østregionkommunene. Han slutter ved nyttår.