Et hjertesukk fra en oppgitt og frustrert hytteeier

Av

Vår søknad om riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny skal behandles i planutvalget førstkommende tirsdag. Vi tillater oss å skrive til medlemmene i teknikk, plan og naturutvalget da vi opplever at saken er noe skjevt fremstilt i administrasjonens saksfremlegg.