4. juli 2018 åpnet Englegård behandlingssenter dørene på Holt. Siden den gang har de mottatt 33.176.430 kroner i støtte fra Staten, det viser oversikt over refusjoner fra Helfo.

Hovedinntektskilde

Avdelingsdirektør i Helfo, Johnny Mathisen, forklarer at refusjonsutbetalingene gjelder for «fritt behandlinsvalg»-ordningen som Englegård behandlingssenter er en del av.

Englegård jobber innen rusomsorg-segmentet og tilbyr såkalt TSB-behandling; tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser.

Daglig leder i Care Service AS, som eier behandlingssenteret, Jørn Hellevik, forteller at de per i dag har femten pasienter, og bekrefter at refusjonene fra Helfo er deres hovedinntektskilde.

11 millioner i lønnskostnader

Så langt har 2019 vært deres første fulle driftsår. Tall fra Helfo viser at de i fjor mottok i overkant av 16 millioner kroner i refusjoner.

Regnskapet for samme periode viser en driftsinntekt på 17 millioner kroner, mens den største utgiftsposten gikk til lønn.

Care Service AS opplyser at de i gjennomsnitt har hatt 16 årsverk ansatt i 2019, og hatt lønnskostnader på drøye 11 millioner kroner.

Daglig leder Jørn Hellevik tok ut 718.978 kroner i lønn, ifølge regnskapsdokumentet

Søker om tilbygg

Han har ingen spesielle kommentarer til fjorårets regnskapstall, men forteller til Tvedestrandsposten at de regner med å ende i balanse for inneværende år.

— Vi har måttet gjøre noen investeringer, som nytt tak, sier han, og forteller at de nå legger pengene inn i driften for å få bedre fasiliteter, både for de ansatte og pasientene.

Hellevik legger til at de også har en byggesak hos Tvedestrand kommune om å få føre opp et ekstra bygg på tomta.

— Her tenker vi oss grupperom, møterom og treningsfasiliteter, sier Hellevik.

Ville utvide med tre avdelinger

Care Service AS hadde imidlertid større utvidelsesplaner enn et tilbygg, for noen måneder siden.

Ifølge en søknad til Helsedirektoratet søkte Care Service As i starten av året nemlig på 17 millioner i tilskudd.

Planen var å etablere tre nye avdelinger innen rusomsorgen.

I søknaden skisserte Hellevik at de mars ville starte opp en avdeling på Øyenheia, i mai en avdeling i Arendal og i august en avdeling i Risør.

— Det var snakk om et utvidet tilbud i forhold til den døgnkontinuerlige behandlingen vil tilbyr. Men da i form av forvern og ettervern, forklarer den daglig lederen.

Fikk avslag

Planene ble imidlertid aldri noe av, da helsedirektoratet avslo søknaden.

De hadde nærmere 154 millioner kroner til utdeling iforbindelse med institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Helsedirektoratet begrunner avslaget med at de i sin vurdering har lagt vekt på « tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan.»